Historie

På baggrund af oliekriserne i 70 erne blev der indført en ny lovgivning i slutningen af 70’erne i forbindelse med energibesparelser ved oliefyrede anlæg.

I starten af 1980 blev det vedtaget at skorstensfejerne skulle foretage en OR kontrol måling på samtlige oliefyrede anlæg i Danmark med energibesparelser for øje.

Dette blev ændret i 81-82 med baggrund i at Olieselskaberne var utilfredse med denne ordning. Efterfølgende skulle skorstensfejerne foretage en OR-måling hvis kunden ikke havde en service aftale med et oliefyrsfirma som foretog OR målingen.

På baggrund af at skorstensfejerne skulle foretage disse kontrol målinger skulle samtlige skorstensfejere gennemføre et efteruddannelseskursus på Tønder Tekniske skole og bestå kurset OR måling ved en censorbedømt prøve. Det var Tønder Tekniske skole der stod for samtlige OR kurser. Endvidere blev der fra ministeriet udsendt cirkulærer om hvilket slags udstyr der skulle benyttes samt vedligeholdelse af dette.

I den forbindelse opstod tanken om at oprette et laboratorium til kalibrering af dette målerudstyr i Tønder skoles bestyrelse, da skolen havde alt vedrørende skorstensfejerfagets grunduddannelser og efteruddannelser hvorfor man fra skolens bestyrelse side betragtede det som en indtægtsdækket virksomhed i tilknytning til skorstensfejerfaget.

MTL blev bygget og fungerede som kalibrerings laboratorium for oliefyrs service branchen og skorstensfejer branchen gennem årene frem til lovgivningen blev ændret og der derved ikke længere var grundlag for at opretholde et selvstændigt specialiseret kalibrerings laboratorium.

MTL blev herefter solgt til Buhl og Bøndsø og midlerne fra salget af ejendommen og udstyret indgik i en fond som i dag kaldes for Tønder Energi- og Miljøfond.