Aalborg Universitet forskningsprojekt, 2013

Bevilling:
Tønder Energi- og miljø Fond har støttet Aalborg Universitet med DKK. 400.000 til analyseudstyr for brug i forskning i produktion af bio-olie. Beløbet blev overrakt af EU’s Klimakommisær Connie Hedegaard ved Folketingets Energipolitiske åbningsdebat den 2. oktober 2013 til Aalborg Universitet, professor Lasse Aistrup Rosendahl.

Forskningsprojekt: Nyt energi-eventyr: Kør, flyv og sejl på alt fra madrester til kloakslam
Ny metode gør det muligt at lave al organisk materiale om til brændstoffer, der kan puttes direkte i tanken uden omstilling. Aalborg og Aarhus universiteter står bag den banebrydende forskning.


Udtalelse fra Aalborg Universitet:
Vi har været meget glade for bevillingen, som vi fik gearet med et tilsvarende beløb af vores fakultet. Det gjorde, at vi kunne indkøbe to relativt dyre instrumenter, der siden har været hjørnesten i vores forskning med bio-olien. Begge instrumenter er stadig i daglig brug.

Forskningen har flyttet sig således, at vi har relativt store bevillinger kørende både fra danske (Innovationsfonden, EUDP) og europæiske (Horizon 2020) bevillingsgivere og samarbejder med partnere fra hele verden. En af vores partnere, danske Steeper Energy, er i gang med at bygge det første store anlæg i verden, der placeres i Norge ved Oslofjorden, i projektet Silva Green Fuel. Så på den måde kan man sige, at jeres bidrag dengang for nu 7 år siden har været med til at flytte forskning op i international klasse, og samtidig fra laboratoriet ud i virkeligheden hvor det kan gøre en forskel. Der har været stor bevågenhed på teknologien, og bl.a. DR har været forbi flere gange.

Så i opsummering kan jeg kun sige at vi er meget taknemmelige for jeres støtte!

Med venlig hilsen/Best regards
Lasse Rosendahl
Professor, PhD
Head of Department