DTU

Tønder Energi og Miljø Fond har bevilliget 495.000 kroner til DTU Energikonvertering, Afdelingen for Funktionelle Organiske Materialer (tidligere benævnt Program for Solenergi). Beløbet skal anvendes til indkøb af maskinramme til trykkemaskine til fremstilling af plastsolceller.

DTU Energikonvertering har i en årrække forsket i udvikling af 3. generations solceller – også kendt som fleksible solceller af plast.

Plastsolceller fremstilles af en række materialer der lagvis trykkes på en overflade, oftest PET plast. Lagenes individuelle egenskaber, position og deres samspil gennem lagenes kontaktflader tillader etablering af et elektrisk kredsløb hvorfra der kan høstes gratis elektricitet når solen skinner, jf. figur 1.

Plastsolceller har via den rette kombination af materialer og produktionsprocesser potentialet til at blive fremtidens meget billige og konkurrencedygtige solcelle. Plastsolceller er den eneste solcelleteknologi, hvor fabrikationsmetoderne kan skaleres således, at en fremtidig produktion kunne dække hele verdens elektricitetsbehov. Skal verdens energiproduktion møde efterspørgslen frem mod 2050, så skal der etableres op mod 12-15TW el-produktionskapacitet.

Kapacitetsbehovet svarer til installation af 1GW kapacitet om dagen frem mod 2050. Det bliver rigtigt svært med eksisterende energiløsninger som atomkraft, kul, vind, biomasse. Solen som energiressource kan levere tusind fold mere effekt end de 15.000GW – så vi skal og må udvikle teknologierne til at udnytte den. Plastsolceller tilbyder en teknologi, hvor produktionen kan skaleres, hvor etableringsomkostninger og driftsomkostninger er lave og hvor produktionen kan placeres overalt i verden. Plast solceller er et rigtigt godt bud på en teknologi, der har potentialet til at blive en del af løsningen for vores fremtidige el-produktion.

For at omsætte det teoretiske potentiale til realitet har DTU Energikonvertering valgt at fokuserer på materialeudvikling – det vil sige blæktyper og andre materialer, der indgår i opbygningen af plastsolcellen – solcellens arkitektur; levetid og effektivitet i kombination med fremstillingsmetoder, der kan bringe teknologien i anvendelse industrielt. Med andre ord går forskning og udvikling i DTU Energikonvertering fra udgangsmaterialet helt frem til en indgående forståelse for, hvordan materialerne omsættes til konkurrencedygtige produkter i industrien.

Bevillingen er en central del i DTU Energikonverterings bestræbelser på at opskalere laboratoriefaciliteter så platformen industrialisering forstærkes og plastsolceller kan udvikles yderligere i bestræbelserne på kommercialisering. Udstyret skal bruges til at fremme forståelse af storskala produktion gennem eksperimentel testproduktion. De producerede plastsolceller anvendes til grundige studier af levetid, nedbrydningsstudier, udendørs test og effektivitets studier med henblik på at skabe grundlaget for fremtidig anvendelse af plastsolceller til elektricitetsproduktion.

DTU Energikonvertering er yderst taknemmelige for den generøse bevilling og forskergruppen, der under forskningsledelse af Professor Frederik C. Krebs beskæftiger 30 forskere, Ph.d. studerende, teknikere og industri og forretningsudviklere, yder en kvalitativ indsats for at honorere bevillingen.