DTU

Tønder Energi og Miljø Fond har bevilliget 495.000 kroner til DTU Energikonvertering, Afdelingen for Funktionelle Organiske Materialer (tidligere benævnt Program for Solenergi). Beløbet skal anvendes til indkøb af maskinramme til trykkemaskine til fremstilling af plastsolceller.

DTU Energikonvertering har i en årrække forsket i udvikling af 3. generations solceller – også kendt som fleksible solceller af plast.

Plastsolceller fremstilles af en række materialer der lagvis trykkes på en overflade, oftest PET plast. Lagenes individuelle egenskaber, position og deres samspil gennem lagenes kontaktflader tillader etablering af et elektrisk kredsløb hvorfra der kan høstes gratis elektricitet når solen skinner, jf. figur 1.

Plastsolceller har via den rette kombination af materialer og produktionsprocesser potentialet til at blive fremtidens meget billige og konkurrencedygtige solcelle. Plastsolceller er den eneste solcelleteknologi, hvor fabrikationsmetoderne kan skaleres således, at en fremtidig produktion kunne dække hele verdens elektricitetsbehov. Skal verdens energiproduktion møde efterspørgslen frem mod 2050, så skal der etableres op mod 12-15TW el-produktionskapacitet.

Kapacitetsbehovet svarer til installation af 1GW kapacitet om dagen frem mod 2050. Det bliver rigtigt svært med eksisterende energiløsninger som atomkraft, kul, vind, biomasse. Solen som energiressource kan levere tusind fold mere effekt end de 15.000GW – så vi skal og må udvikle teknologierne til at udnytte den. Plastsolceller tilbyder en teknologi, hvor produktionen kan skaleres, hvor etableringsomkostninger og driftsomkostninger er lave og hvor produktionen kan placeres overalt i verden. Plast solceller er et rigtigt godt bud på en teknologi, der har potentialet til at blive en del af løsningen for vores fremtidige el-produktion.

For at omsætte det teoretiske potentiale til realitet har DTU Energikonvertering valgt at fokuserer på materialeudvikling – det vil sige blæktyper og andre materialer, der indgår i opbygningen af plastsolcellen – solcellens arkitektur; levetid og effektivitet i kombination med fremstillingsmetoder, der kan bringe teknologien i anvendelse industrielt. Med andre ord går forskning og udvikling i DTU Energikonvertering fra udgangsmaterialet helt frem til en indgående forståelse for, hvordan materialerne omsættes til konkurrencedygtige produkter i industrien.

Bevillingen er en central del i DTU Energikonverterings bestræbelser på at opskalere laboratoriefaciliteter så platformen industrialisering forstærkes og plastsolceller kan udvikles yderligere i bestræbelserne på kommercialisering. Udstyret skal bruges til at fremme forståelse af storskala produktion gennem eksperimentel testproduktion. De producerede plastsolceller anvendes til grundige studier af levetid, nedbrydningsstudier, udendørs test og effektivitets studier med henblik på at skabe grundlaget for fremtidig anvendelse af plastsolceller til elektricitetsproduktion.

DTU Energikonvertering er yderst taknemmelige for den generøse bevilling og forskergruppen, der under forskningsledelse af Professor Frederik C. Krebs beskæftiger 30 forskere, Ph.d. studerende, teknikere og industri og forretningsudviklere, yder en kvalitativ indsats for at honorere bevillingen.

Selve beløbet blev overrakt af Energi- og klimaminister Martin Lidegaard på Folketingets Energipolitisk åbningsdebat den 3. oktober 2012 til professor Torben Damgaard Nielsen og forskningsleder Frederik Krebs – DTU. Derudover repræsentanter for Tønder Energi- og Miljøfond v/ Næstformand Orla F. Nielsen og bestyrelsesmedlem Hans L. Hansen. Yderst til venstre ses daværende borgmester i Tønder, Laurids Rudebeck. 

Bestyrelsen har i år 2020 kontaktet professor Torben Damgaard Nielsen DTU, for at hører hvad støtten fra Tønder Energi- og Miljøfond betød den gang i år 2012 og hvad er status er og fremtidsplaner for projektet:

Tønder Energi og Miljøfond donerede 500.000 kroner til solcelleforskningen på DTU i 2012. Det var en af den slags bevillinger, som forskere var glade for at modtage, idet det gav dem frihed til at bygge deres eget udstyr til forskningen. Forskergruppen på DTU var på det tidspunkt den ledende gruppe i verden inden for solceller af polymere og fremstilling af disse. Bevillingen blev modtaget på Christiansborg og indgik i et større projekt med forskning og udvikling af udstyr til fremstilling af solceller af polymere. Resultaterne af forskningsgruppens arbejde var blandt andet medvirkende til at danne grundlag for den senere etablering af 2 virksomheder i regi af funktionelle materialer. : Infinity PV og FOM Technologies.
– Torben Damgaard Nielsen