Formålsparagrafer

§1

Fonden er almennyttig og velgørende.

Fonden har til formål at bidrage til bevarelsen og forbedringer af den danske natur og naturmiljøet og at arbejde for en mere effektiv og mindre skadevirkende udnyttelse af naturens råstoffer.

Fonden skal støtte og selv udføre forsknings- og udviklingsopgaver til opfyldelse af formål, som samfundet ellers ikke ville have haft mulighed for at få udført.

Fondens stifter er:
Den Selvejende institution
Tønder Tekniske Skole
Plantagevej 35
6270 Tønder