Bevarelse og forbedring af den danske natur.

Fonden har til formål via sit virke, at bidrage til bevarelsen og forbedringer af den danske natur og naturmiljø, og gennem sit virke at arbejde for en mere effektiv og mindre skadevirkende udnyttelse af naturens råstoffer.

Grøn energi

Grøn Energi som indeholder solceller eller lignende.

Udbyttelse

Udnyttelse af energi som skaber et bedre miljø.

Genvinding

Genvinding af ressourcer fra restprodukter som bevirker et sundere klima.

Rent Vand

Alle har brug for vand for at overleve. Vand til at drikke, vand til madlavning og vand til vask.

Udvalgte uddelinger og sponsorater

Sponsorat til AquaGreen, KiteX og DynElectro

Sponsorat, 2022

DM i Entreprenørskab

Sponsorat, 2019

Skorstensfejerskolen

Uddeling, 2018

DM i Entreprenørskab

Sponsorat, 2018

DM i Entreprenørskab

Sponsorat, 2018

Dm i Entreprenørskab

Sponsorat, 2016

Aalborg Universitet

Uddeling, 2013

DTU

Uddeling, 2012

Vores historie

På baggrund af oliekriserne i 70 erne blev der indført en ny lovgivning i slutningen af 70’erne i forbindelse med energibesparelser ved oliefyrede anlæg. I starten af 1980 blev det vedtaget at skorstensfejerne skulle foretage en OR kontrol måling på samtlige oliefyrede anlæg i Danmark med energibesparelser for øje…