Skorstensfejerskolen får nyt måleudstyr

Faget målemetodik, som ligger på første hovedforløb i skorstensfejeruddannelsen, omhandler i dag trykdifferencemålinger, tæthedsprøver, partikelmålinger, lækagemålinger, termografi og så den, vi alle kender, energimåling af oliefyr. Det lyder som et spændende fag, der vil give de nye skorstensfejerlærlinge en endnu mere varieret uddannelse med indblik i en bred af vifte af faktorer, der har indflydelse på driften af husets varmeanlæg, energitab fra bygninger osv. Men der skal meget og dyrt udstyr til, før sådan et fag kan fungere, så den nye faglærer på EUC-Syd Tønder, Søren Ebbesen Skov, fattede pennen og ansøgte Tønder Energi- og Miljøfond om økonomisk støtte til at anskaffe alt dette nye måleudstyr. Ansøgningen fra EUC-Syds skorstensfejerafdeling var helt perfekt i forhold til Tønder Energi- og Miljøfonds formålsparagraf, og en enig bestyrelse hyggede sig over at kunne støtte købet af nyt udstyr til den institution, der startede kontrolordningen for måleudstyr.

Helt tilbage i 1977 kontaktede Boligministeriet Tønder Tekniske Skole og bad skolen om at komme med et oplæg til en kontrolordning for måleudstyr, og i 1978 blev det obligatorisk for alle skorstensfejere at få kontrolleret deres måleudstyr på måleteknisk laboratorium. I 1984 blev laboratoriet udskilt fra Tønder Tekniske Skole som en selvejende institution og senere som den fond, der i dag bærer navnet Tønder Energi- og Miljøfond.

Den 13. juni mødte fondens bestyrelse op på EUC-Syd i Tønder. Fondsformanden, Jim Stjerne Hansen, fortalte forsamlingen af skorstensfejerlærlinge og faglærere lidt om fondens historie og de bidrag, der gennem tiden er givet til støtte for udvikling af bl.a. solceller. Jim Stjerne Hansen overrakte herefter en check på kr. 135.500 til faglærer Finn Hansen, der sammen med faglærer Søren Ebbesen Skov og afdelingschef Elisabeth Ibing Holm kunne glæde sig over donationen. Tønder Energi- og Miljøfond har til formål via sit virke at bidrage til bevarelse og forbedringer af den danske natur og naturmiljø og gennem sit virke at arbejde for en mere effektiv og mindre skadevirkende udnyttelse af naturens ressourcer.